مشخصات کیف پول p53.eth

Unnamed

p53.eth

p53.eth
(
0x765E...7e49
)
$11,161
ETH 0.5%, NFT: 97.5%, TOKEN: 2.5%

p53.eth دارای 302 NFT